Contact

Adressen, telefoonnummers en (van harte aanbevolen) het bankrekeningnummer

Stichting Het Koffiehuis Amsterdam
Haarlemmerstraat 146-H, 1013 EZ Amsterdam
020-8545180
www.koffiehuis.amsterdam

Contactpersonen
Roel Piera, directeur stichting Het Koffiehuis Amsterdam & stichting Kledingwinkel Amsterdam; pr, communicatie en fondsenwerving, roel@koffiehuis.amsterdam
Loes Olgers, coördinator vrijwilligers; dagelijkse gang van zaken, loes@koffiehuis.amsterdam

Zin om iets te geven?
Daar maakt u ons heel erg blij mee. Neem voor giften in natura (bijvoorbeeld suiker, koffiemelkpoeder, kaas, frisdrank of WC-papier) even contact op met het Koffiehuis zelf (020-8545180).
Giraal kunt u elk bedrag, klein of groot, kwijt bij onze bankrekening: NL09 ABNA 0254 3388 60 ten name van Koffiehuis Amsterdam. We hebben de ANBI status (RSIN nummer 857792775), dus giften mag u aftrekken voor inkomsten- of vennootschapsbelasting.

(Beeld eerlijk gestolen van http://saevisundis.blogspot.nl/)