ANBI Status

Gegevens ANBI Stichting Het Koffiehuis Amsterdam

Het Koffiehuis Amsterdam heeft nu de officiële ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat u als donateur van de Stichting Het Koffiehuis Amsterdam uw gift mag aftrekken van de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting. Daarvoor dient u samen met ons de gift vast te leggen in een overeenkomst. Een model hiervoor treft u op de website van de Belastingdienst.

Stichting Het Koffiehuis Amsterdam

 • Adres: Haarlemmerstraat 146H, 1013 EZ, Amsterdam
 • Telefoon: 020-8545180.
 • RSIN fiscaalnummer: 857792775

Doelstelling

Het bevorderen van het welzijn van dak-, en thuislozen en andere kwetsbare burgers door het bieden van een laagdrempelige inloopvoorziening en gastvrije thuishaven.

Directie en Bestuur

Het Koffiehuis Amsterdam is een stichting met een directeur en een Raad van Toezicht.

Directie

 • De heer R.J.R. Piera

Raad van Toezicht

 • Mevrouw N. van der Sluis, voorzitter
 • Mevrouw A.M.C. van Oosten, secretaris
 • De heer W. Veldhuisen, penningmeester
 • Mevrouw P.J.M. Duijndam, lid RvT
 • De heer J.W. Vreeken, lid RvT

Beloningsbeleid

De activiteiten van de stichting Het Koffiehuis Amsterdam worden voornamelijk uitgevoerd door vrijwilligers, al dan niet uit de doelgroep geworven. Zij krijgen daarvoor een vrijwilligersvergoeding conform de regels van de Belastingdienst. Daarnaast is er een beperkt aantal uren professionele inzet beschikbaar voor een directeur en een medewerker die met name de vrijwilligers begeleid. Deze professionele inzet volgt het beloningsbeleid van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en de “Beloningscode bestuurders in de zorg”. De beloning van medewerkers en directie is conform bovengenoemde CAO en beloningscode.

Hoofdpunten activiteiten

 • het in stand houden en exploiteren van een koffiehuis, waarin dak- en thuislozen en andere kwetsbare burgers welkom en werkzaam kunnen zijn;
 • het organiseren en faciliteren van werkzaamheden, waaronder schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden, te verrichten door vrijwilligers en/of dak- en thuislozen;
 • het verrichten van alle werkzaamheden die met vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Dit alles op een manier waarin samenwerking, participatie en integratie met de buurt en wijk centraal staat.

Bekijk hier het Jaarverslag 2020 en de samengestelde jaarcijfers 2020. (Deze openen in nieuwe tab.)

Bekijk hier het Jaarverslag 2021 en de samengestelde jaarcijfers 2021. (Deze openen in nieuwe tab.)

De manier waarop de instelling geld werft

 • Circa 50% eigen inkomsten uit activiteiten
 • Circa 50% overige bijdragen incidentele acties, giften, fondsen en donateurs.

Het streven is zoveel mogelijk inkomsten zelf te verdienen en dat via donaties en giften en voldoende extra geld binnen komt om het Koffiehuis alle dagen van het jaar open te houden.

Het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding van het vermogen van de instelling

 • De stichting Koffiehuis Amsterdam heeft geen onroerend goed in eigendom of belangen in andere stichtingen of organisaties.
 • Het vermogen is met name bedoeld om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.
 • Het vermogen wordt op één bankrekening beheerd.