PRAKTISCHE INFORMATIE

CONTACT

Haarlemmerstraat 146-H, 1013 EZ Amsterdam
020 – 8545180
koffiehuis.amsterdam@gmail.com
Roel Piera, directeur-bestuurder
Loes Olgers, coördinator
Voor actuele informatie, volg ons op:
Facebook
Instagram

VRIJWILLIGERSWERK

Het Koffiehuis draait op vrijwilligers. Wilt u ook een steentje bijdragen, op wat voor manier dan ook, dan horen wij dat graag. Loop vooral bij ons binnen voor meer informatie. Of stuur een mail naar koffiehuis.amsterdam@gmail.com.

OPENINGSTIJDEN WINKEL

Alle dagen van de week van 11.00 tot 17.00 (soms langer)
Kleding kan ook bij Koffiehuis worden afgegeven.

GIFTEN

Giften voor het Koffiehuis kunt u storten op bankrekening NL09 ABNA 0254 3388 60 t.n.v. Koffiehuis Amsterdam. We hebben de anbi-status. Giften zijn mogelijk aftrekbaar. Ook giften in natura zijn welkom. Ga naar de Doneerpagina.

VRIJWILLIGERSWERK VOOR BEDRIJVEN

Kom met het hele team een dagje voor ons koken.
www.businessinvolved.amsterdam

KOFFIE

Wat is een koffiehuis zonder koffie? Als u deze koffie koopt, steunt u ons: https://shop.fransdegrebber.nl/mok1-koffie.html

COLOFON WEBSITE

Foto’s: Gözde Otman

Web-design: Bitman

Interviews: Anna van Praag

Filmpjes: Martin Sturkop